Byggbyrån

Det lilla företaget med den stora kompetensen

Vi tar hand om hela byggprocessen från projektering till färdig produkt. Vi kommer med kreativa idéer, frågor och svar. Detta bidrar till att kundens förväntningar vad gäller byggprocess och ekonomi uppfylls i möjligaste mån.

Personligt engagemang, kunskap och lyhördhet gör att vi skapar trygghet och kontroll för beställaren under hela processen. Vår målsättning är att alltid ha en nöjd kund när arbetet är avslutat.

Våra kunder är av varierande slag vilket utmanar oss att vara flexibla och anpassningsbara utifrån dess olika behov.
Vi vänder oss framförallt mot professionella beställare som fastighetsförvaltare och större företag.