Byggbyrån

Det lilla företaget med det stora miljöansvaret

Vi är miljödiplomerade och jobbar med att hela tiden förbättra oss.
Vår miljöpolicy är följande:

  • Byggbyråns miljöarbete skall följa gällande lagar och regler och företaget skall sträva efter att ständigt förbättra sig inom området.
  • Byggbyrån har som målsättning att genomföra alla entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.
  • I Byggbyråns praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
  • Byggbyrån källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.
  • Byggbyrån skall köpa och använda material och produkter med låg miljöpåverkan.
  • Byggbyrån skall minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

Svensk miljöbas